pip logoWielkimi krokami zbliżają się wakacje – czas intensywnej pracy dla rolników i ich rodzin. W okresie wakacyjnym rolnicy narażeni są jeszcze bardziej na niebezpieczeństwa podczas wykonywania swoich prac. Z myślą o osobach związanych z rolnictwem, została powołana Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie, zrzeszająca przedstawicieli organów, urzędów, instytucji i organizacji zainteresowanych tą problematyką.

Główną ideą Komisji jest propagowanie dobrych praktyk i zachowań podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, aby zapobiegać występowaniu niepożądanych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu, szczególnie wypadkom przy pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym listem od członków ds. BHP w Rolnictwie oraz Apelem Głównego Inspektora Pracy.

 

List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych - do pobrania
Apel Głównego Inspektora Pracy do Rolników - do pobrania