granty ppgrW związku z projektem grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” informujemy, że osoby zainteresowane czyli uczący się członkowie rodzin (krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni), którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwali w miejscowości wykazanej niżej mogą składać oświadczenia, na podstawie których gmina Srokowo złoży wniosek o przyznanie Grantu PPGR.

 

Wykaz miejscowości objętych zlikwidowanymi Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi:

  • Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej KR Skandawa z/s Frączkowo
  • Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej w Barcianach
  • Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej w Srokowie
  • Rybackie Giżycko
  • Rybackie Giżycko – Giżycko

 

Termin składania oświadczeń upływa 22.10.2021 r. o godzinie 15.00. Miejsce składania – Urząd Gminy Srokowo, pok. nr 9 (sekretariat).
Druk oświadczenia znajduje się na stronie www.gminasrokowo.pl oraz na miejscu w Urzędzie Gminy Srokowo.

 

Więcej informacji o projekcie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Do pobrania:

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

Oświadczenie o dostępie do internetu (pełnoletni)

Oświadczenie o dostępie do internetu (nieletni)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (nieletni)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pełnoletni)