konsultacjeProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Srokowo na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - do pobrania