konsultacjeNa podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019r. poz. 1818) w związku z realizacją projektu „Centrum Usług Społecznych  jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo” realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wójt Gminy Srokowo zaprasza mieszkańców do zgłaszania opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanego przez Centrum Usług Społecznych w Srokowie projektu Programu Usług Społecznych w Gminie Srokowo.
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 13 stycznia 2021 r. do 20 stycznia 2021 r. do godziny 14:00.
 
Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren Gminy Srokowo.
W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Srokowo.
 
Forma konsultacji:
Składanie uwag i opinii do projektu Programu Usług Społecznych
Projekt Programu usług społecznych i formularz konsultacji dostępny jest:
* Na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Srokowie;
* Na stronie internetowej Urzędu Gminy Srokowo;
Opinie i uwagi mieszkańców złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Srokowo.
 
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Centrum Usług Społecznych w Srokowie, kontakt: Organizator Usług Społecznych CUS w Srokowie tel. 89 754 45 46, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.