komunikat

Srokowo, dnia 31.01.2022 r.

Wójt Gminy Srokowo informuje, iż z dniem 01.02.2022 r. ruszają zapisy osób (bezrobotnych) chętnych do podjęcia pracy w Urzędzie Gminy Srokowo.

Zapisy dotyczą zorganizowania zatrudnienia w ramach Prac interwencyjnych oraz Robót publicznych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie.

Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się do pracownika ds. kadr Urzędu Gminy Srokowo:

  • osobiście: pokój nr 2;
  • telefonicznie: (0-89) 754 – 45 – 35.