organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia w ramach realizowanego projektu pn.: „Centrum Usług społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.:
1. Profilaktyka zdrowotna dla rodziców z dziećmi.
2. Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego.
3. Promocja zdrowia poprzez zajęcia sportowe dla mieszkańców.
4. Warsztaty zdrowego odżywiania i dietetyki dla mieszkańców.
5. Edukacja profilaktyka próchnicy.
6. Działanie edukacyjno-profilaktyczne - badania przesiewowe dorosłych - choroby krążenia i cukrzycy.