organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach realizowanego projektu pn.: „Centrum Usług społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa:
1. Warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób starszych.
2. Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla osób starszych i rodzin.