komunikatW związku z zainteresowaniem mediów regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych pilotażem BDP przedstawiamy najważniejsze fakty z nim związane.

Pilotaż BDP jest jednym z przedsięwzięć realizujących Strategię dla Pogranicza, która została przyjęta w 2021 roku przez Stowarzyszanie Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza (SWMSP).

Prace nad ww. Strategią oraz wynikającymi z niej przedsięwzięciami SWMSP realizowało we współpracy ze Związkiem Miast Polskich od września 2020 r. do marca 2022 r. Odbywało się to w ramach projektu pn. Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego prowadzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dzięki finansowemu wsparciu UE.

Strategia dla Pogranicza wskazuje intencje samorządu wchodzących w skład SWMSP, jednak nie przesądza o realizacji wszystkich jej elementów. Oznacza to, że przeprowadzenie pilotażu BDP na obszarze Pogranicza nie jest pewne.

Do tej pory nie osiągnięto żadnych ustaleń wskazujących konkretne źródła finansowania tego projektu ani nie zabezpieczono żadnych środków finansowych na poczet jego realizacji.

Projekt znajduje się w fazie wstępnej koncepcji i konsultacji merytorycznej oraz stanowi przedmiot wstępnych rozmów z instytucjami mogącymi zapewnić potencjalne źródło jego finansowania.

Wyniki tych rozmów będą decydowały o tym, czy eksperyment się odbędzie, jak i o ewentualnym czasie jego rozpoczęcia, a także o liczbie objętych nim osób.