Polish police logoKomenda Powiatowa Policji w Kętrzynie informuje, że w związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.06.2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowuch i kierowników dzielnicowych /Dz. Urz. KGP. 2016.26/, został opracowany plan działań priorytetowych dla Gminy Srokowo na okres od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r. obejmujący następujące zagrożenia:

a) miejscowość Srokowo:

1. Nie zachowanie przez właścicieli, posiadaczy psów zwykłych środków ostrożności przy ich trzymaniu.

2. Wałęsające się bezpańskie psy.