konsultacjeOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Srokowo z dnia 26 sierpnia 2022 r.
Zawiadamiam mieszkańców Gminy Srokowo o przeprowadzanych konsultacjach społecznych w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Srokowo.
Cel konsultacji: wniesienie uwag  i poznanie opinii mieszkańców w sprawie wydłużenia kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich na 5 lat oraz wprowadzenia zmian do dotychczasowych statutów.
Forma konsultacji: bezpośrednie spotkania z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Termin ich przeprowadzenia: od 03 do 26 września 2022 r.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE
LP
termin
Godz.
miejsce
Przedmiot konsultacji
1.
03 września 2022 r.
17.00
świetlica wiejska w Sińcu
Statut Sołectwa Siniec
2.
05 września 2022 r.
12.00
świetlica wiejska w Wilczynach
Statut Sołectwa Wilczyny
3.
05 września 2022 r.
18.00
świetlica wiejska w Jegławkach
Statut Sołectwa Jegławki
4.
06 września 2022 r.
18.00
Leśny Rów. Wiata nad jeziorem
Statut Sołectwa Leśny Rów
5.
12 września 2022 r.
18.00
świetlica wiejska w Kosakowie
Statut Sołectwa Kosakowo
6.
15 września 2022 r.
19.00
świetlica wiejska w Bajorach Wielkich
Statut Sołectwa Bajory Wielkie
7.
16 września 2022 r.
18.30
świetlica wiejska w Leśniewie
Statut Sołectwa Leśniewo
8.
27 września 2022 r.
18.00
świetlica wiejska w Silcu
Statut Sołectwa Silec
9.
24 września 2022 r.
19.00
świetlica wiejska w Jankowicach
Statut Sołectwa Jankowice
10.
23 września 2022 r.
19.00
świetlica wiejska w Solance
Statut Sołectwa Solanka
11.
26 września 2022 r.
18.00
Sala w GOK w Srokowie
Statut Sołectwa Srokowo
 
Projekty konsultowanych statutów są dostępne na stronie internetowej Gminy Srokowo i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Wójt Gminy Srokowo
/-/ Marek Olszewski

Załączniki

 • Załącznik nr 1 - "Statut Sołectwa Siniec" - pobierz
 • Załącznik nr 2  - "Statut Sołectwa Wilczyny" - pobierz
 • Załącznik nr 3 - "Statut Sołectwa Jegławki" - pobierz
 • Załącznik nr 4 - "Statut Sołectwa Leśny Rów" - pobierz
 • Załącznik nr 5 - "Statut Sołectwa Kosakowo" - pobierz
 • Załącznik nr 6 - "Statut Sołectwa Bajory Wielkie" - pobierz
 • Załącznik nr 7 - "Statut Sołectwa Leśniewo" - pobierz
 • Załącznik nr 8 - "Statut Sołectwa Silec" - pobierz
 • Załącznik nr 9 - "Statut Sołectwa Jankowice" - pobierz
 • Załącznik nr 10 - "Statut Sołectwa Srokowo" - pobierz
 • Załącznik nr 10 - "Statut Sołectwa Solanka" - pobierz