miniaturka węgielInformujemy, że mieszkańcy Gminy Srokowo mogą składać wnioski na zakup węgla po preferencyjnych cenach.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać:

  • w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Srokowie, Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo
  • drogą elektroniczną przez e-PUAP (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym)

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły zakupić osoby, które:

  1. są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,
  2. złożą wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
  3. nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości 1,5 tony w roku 2022. 

Zakup węgla będzie się odbywał w II transzach:

I transza - 1,5 tony - do dnia 31 grudnia 2022 roku,
II transza - 1,5 tony - od dnia 1 stycznia 2023 roku.

W przypadku drugiej transzy nowe wnioski będą przyjmowane od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Cena węgla dla naszych mieszkańców nie może przekroczyć 2000,00 zł.

UWAGA: Do ceny węgla nie wlicza się kosztów transportu węgla, z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Koszt transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosić będzie mieszkaniec.

Sprzedaż węgla będzie realizowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236).

Zbierane do 10.11.2022 r. zapotrzebowanie na preferencyjny zakup węgla miało charakter informacyjny w celu uzyskania informacji o szacunkowym zapotrzebowaniu mieszkańców.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych do 31.12.2022 r. - pobierz