stowarzyszenie wm gmin pograniczaW dniu 31 marca 2021 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie odbyło się szóste spotkanie Rady Partnerstwa Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Podczas spotkania Rada Partnerstwa przyjęła Raport Diagnostyczny dla Pogranicza.

partnerstwop minGmina Srokowo wraz z gminami Barciany, Bartoszyce, Braniewo, Budry, Dubeninki, Lelkowo, Sępopol i Górowo Iławeckie uczestniczy w projekcie pilotażowym pn. Centrum Wsparcia Doradczego. Razem tworzymy Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza.

Nasze Partnerstwo – obok 37 podobnych Partnerstw z całej Polski – zostało wybrane do udziału w pilotażu, który jest realizowany przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy wsparciu środków UE.