nW dniu 21 lutego 2019 roku odbyła się V Sesja Rady Gminy Srokowo, podczas której zostali przedstawieni nowo wybrani Sołtysi oraz Rady Sołeckie poszczególnych Sołectw na terenie gminy Srokowo.

Był to również czas uroczystego podziękowania Sołtysom, którzy zakończyli swoją pracę.

Za zaangażowanie na rzecz rozwoju swojej społeczności lokalnej podziękowaliśmy pani Gertrudzie Warno (Sołectwo Silec), pani Renacie Mendali (Sołectwo Siniec), pani Agacie Łata (Sołectwo Solanka), pani Agnieszce Luszczyk (Sołectwo Jankowice), panu Henrykowi Flis (Sołectwo Leśniewo) oraz panu Józefowi Pawłusewicz (Sołectwo Leśny Rów).

Natomiast 25 lutego 2019 roku, w urzędzie gminy, odbyło się spotkanie Wójta Gminy Srokowo – pana Marka Olszewskiego z  nowymi Sołtysami, w trakcie którego zostały omówione zasady współpracy oraz plany i oczekiwania na przyszłość. W spotkaniu uczestniczyły również: pani Małgorzata Chciełowska – Sekretarz Gminy Srokowo oraz pani Małgorzata Cwalina – Skarbnik Gminy Srokowo.

 

 

SOŁECTWA I SOŁTYSI GMINY SROKOWO

Sołectwo Gminy Srokowo

Sołtys

Miejscowości

Bajory Wielkie

Teresa Krasucka

-Bajorki
-Bajorski Gaj
-Bajory Wielkie
-Bajory Małe
-Brzeźnica
-Goszczewo
-Kałki

-Marszałki
-Mazurkowo
-Wyskok

Jankowice

Monika Czerwonka

-Jankowice
-Niedziały

Jegławki

Kazimierz Rutkowski

-Jegławki

-Stare Jegławki

-Kolkiejmy

-Skandławki

-Wikrowo

Kosakowo

Zenon Rutkowski

-Kosakowo
-Lipowo
-Łęsk
-Wólka Jankowska

Leśniewo

Mirosław Baran

-Leśniewo
-Księży Dwór
-Kaczory

Leśny Rów

Grażyna Jarocka

-Leśny Rów
-Lesieniec
-Pyszki
-Rybakowo
-Złote Pole

Silec

Sonia Radomska

-Podlasie
-Silec
-Siemkowo
-Silecki Folwark

Siniec

Halina Ryba

-Dolny Siniec
-Kąty
-Nowa Różanka
-Różanka
-Rypławki
-Siniec
-Sińczyk
-Siniec Cegielnia

Solanka

Agnieszka Kieda

-Chojnica
-Młynowo
-Solanka
-Szczeciniak

Srokowo

Regina Wieczorek

-Srokowo
-Pieczarki
-Sówka
-Srokowski Dwór
-Suchodoły

-Wilcze
-Wysoka Góra

Wilczyny

Małgorzata Dwulat

-Osikowo

-Łęknica
-Wilczyny
-Wilcza Wólka