drogamin30 października 2014r. w Srokowie odbyło się uroczyste otwarcie drogi wojewódzkiej nr 650 Srokowo-Stara Różanka.
Zmodernizowana droga ma 16 km długości i jest to kolejna zakończona inwestycja drogowa w pasie między Gołdapią, Węgorzewem, Kętrzynem, Lidzbarkiem Warmińskim, Ornetą i Pasłękiem.

 

Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo – Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Stara Różanka – Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.