Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

INFORMACJA DLA RODZICÓW – Granty PPGR

25-11-2021

Uczniowie pełnoletni i rodzice uczniów, którzy w ramach "Grantów PPGR" złożyli oświadczenia proszeni są o dostarczenie osobiście: Dokumentu poświadczającego zatrudnienie w PPGR (członka rodziny, który pracował niegdyś w byłym PPGR –...

Więcej

Fundusze unijne

Gmina Srokowo otrzymała dofinansowanie n…

18-10-2019

Gmina Srokowo otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Chronimy pszczoły – ratujemy świat”. Projekt dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna”.

Więcej