Artykuły z kategorii

Komunikaty dotyczące koronawirusa

Od 2 września obowiązują nowe zasady dot…

10-09-2020

Przypominamy, że od 2 września obowiązują na terenie całego kraju nowe zasady dotyczące izolacji domowej pacjentów z Covid-19. Więcej informacji na stronie internetowej:

Więcej

Ogłoszenia

Zawiadomienie o zwołaniu XXIV Sesji Rady…

22-09-2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz...

Więcej

Fundusze unijne

Gmina Srokowo otrzymała dofinansowanie n…

18-10-2019

Gmina Srokowo otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Chronimy pszczoły – ratujemy świat”. Projekt dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna”.

Więcej

Edukacja

Zdalna szkoła + w Gminie Srokowo

09-09-2020

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do...

Więcej