Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Zawiadomienie o zwołaniu II Sesji Rady G…

20-05-2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r...

Więcej

Pozyskane środki

Gmina Srokowo zawarła umowę kredytową

13-05-2024

W piątek, 10 maja br. w siedzibie Urzędu Gminy w Srokowie Wójt Gminy Srokowo – Katarzyna Sadowska, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Krzysztofa Heine, zawarli umowę kredytową w celu sfinansowania...

Więcej

Promocja

Komunikat dot. rezerwacji domków letnisk…

18-04-2024

Szanowni Państwo. Z uwagi na duże zainteresowanie wynajmem domków letniskowych na Kompleksie rekreacyjno – sportowym w Leśniewie, uprzejmie informujemy, że w celu wstępnych rezerwacji terminów najmu, prosimy o kontakt na...

Więcej

Edukacja

Szkoła Podstawowa w Srokowie w Programie…

14-09-2023

Gmina Srokowo podpisała umowę na realizację przez Szkołę Podstawową w Srokowie w roku szkolnym 2023/2024 Programu YOUNGSTER PLUS. Youngster to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego adresowane do uczniów klas VIII szkół podstawowych. Prowadzone są...

Więcej

Ochrona środowiska

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środ…

15-05-2024

W dniu 10 maja 2024r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie odbyły się powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, które zorganizował Zespół Doradców...

Więcej

Konsultacje społeczne

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środ…

15-05-2024

W dniu 10 maja 2024r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie odbyły się powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, które zorganizował Zespół Doradców...

Więcej