Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Zawiadomienie o zwołaniu LXVII sesji Rad…

05-12-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r...

Więcej

Pozyskane środki

Podpisanie umowy na remont dróg gminnych…

10-11-2023

W dniu 10 listopada podpisana została umowa pomiędzy Gminą Srokowo, a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont dróg gminnych w Kosakowie na odcinku od 0+000...

Więcej

Promocja

Umowy na przydomowe oczyszczalnie podpis…

01-08-2023

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Srokowo – Marek Olszewski oraz Skarbnik Gminy Srokowo – Małgorzata Cwalina podpisali z mieszkańcami naszej gminy 5 umów o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy...

Więcej

Edukacja

Szkoła Podstawowa w Srokowie w Programie…

14-09-2023

Gmina Srokowo podpisała umowę na realizację przez Szkołę Podstawową w Srokowie w roku szkolnym 2023/2024 Programu YOUNGSTER PLUS. Youngster to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego adresowane do uczniów klas VIII szkół podstawowych. Prowadzone są...

Więcej

Ochrona środowiska

PSZOK-i: wygoda dla nas, ochrona dla śro…

27-09-2023

Minęło już sporo czasu od momentu, gdy na barki polskich gmin złożono obowiązek utworzenia samodzielnie (bądź z innymi samorządami) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów). Zorganizowanie takiego miejsca to dla...

Więcej

Konsultacje społeczne

PSZOK-i: wygoda dla nas, ochrona dla śro…

27-09-2023

Minęło już sporo czasu od momentu, gdy na barki polskich gmin złożono obowiązek utworzenia samodzielnie (bądź z innymi samorządami) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów). Zorganizowanie takiego miejsca to dla...

Więcej