zbiorka odpadow jednorodzinneWójt Gminy Srokowo informuje, że na terenie Gminy Srokowo odbędzie się zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych z zabudowy jednorodzinnej:

- w dniu 07.12.2022 r. – odpadów wielkogabarytowych (np: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.)

- w dniu 08.12.2022 r. – elektroodpadów (tj. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - sprzęt RTV/AGD, komputery, telefony itp.)

usunazbestWójt Gminy Srokowo informuje o przystąpieniu Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku do realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.

efektywnosc energetyczna budynkowInformacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod linkiem

azbest 2048x871Wójt Gminy Srokowo przypomina o możliwości składania wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wnioski przyjmowane są w biurze Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku w trybie ciągłym wg kolejności zgłoszeń.