parafia1

Parafia Rzymsko – Katolicka
ul. Piekarska 8
11 – 420 Srokowo


www.parafia-srokowo.pl

Parafia p. w. Podwyższenia Świętego Krzyża w Srokowie 


Kancelaria parafialna: ul. Piekarska 5, 11-420 Srokowo, tel: (89) 753 40 22
Proboszcz parafii: ks. kanonik Krzysztof Bors

Kościół w Srokowie wybudowano w 1409 roku. Poddawany on był renowacjom w latach: 1577, 1653 i 1708 - 1709. Jest to świątynia jednonawowa z wieżą od zachodu na rzucie kwadratu. 30 października 1489 roku biskup warmiński Łukasz Watzenrode ustanowił tu wikariat. Ołtarz główny w kościele z 1824 roku wykonał Wilhelm Biereichel z Reszla. Ozdobą ołtarza jest drewniana figurka Pięknej Madonny z pierwszych lat XV wieku. Organy w 1769 roku wykonał Jan Preuss z Królewca. W Srokowie obok kościoła farnego w 1450 roku wybudowano kościół polski, który rozebrano w 1725 roku. Kościół jest siedzibą parafii św. Krzyża.

parafia2

Parafia Katolicka Obrządku
 Grecko – Katolickiego
w Bajorach Małych
11 – 420 Srokowo

Parafia p. w. Ofiarowania Najświętszej Bogurodzicy w Bajorach Małych

Kancelaria parafialna: ul. M. Reja 5, 11-400 Kętrzyn, tel/fax: (89) 751 20 61
Administrator parafii: o. Dariusz Gliniewicz, OSBM

Parafia istnieje od 1958 roku, a od 1975 roku obsługiwana jest przez bazylianów. Parafia posiada własną świątynię adaptowaną jeszcze w latach 70 i 80-tych ze starego budynku mieszkalnego i prowizorycznie przygotowanej tam kaplicy. Na terenie parafii katechizacja dzieci i młodzieży gimnazjalnej odbywa się w szkole podstawowej i gimnazjum w Srokowie. Katechezy prowadzi siostra bazylianka z Kętrzyna.

parafia3

Kościół
Ewangelicko - Augsburski
 ul. Łąkowa
11 – 420 Srokowo

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Srokowie

Kancelaria parafialna: ul. Konopnickiej 15, 11-400 Kętrzyn
Proboszcz parafii: Pastor Paweł Hause

Katolicy w Srokowie w 1937 roku wybudowali kaplicę. Wspomniana kaplica to świątynia jednonawowa, która od strony zachodniej posiada wieżę dzwonną. Budynek kościelny jest orientowany i wybudowany z głazów granitowych. Wieża kościelna do wysokości kalenicy wykonana jest także z granitu, a wyżej z cegły. Kaplica w swoim stylu nawiązuje do architektury romańskiej, łącznie ze sklepieniem pseudokolebkowym wnętrza. Kościół zlokalizowany jest na południowym obrzeżu Srokowa przy ul. Łąkowej. W pobliżu kościoła znajduje się dawny cmentarz katolicki. W 1945 roku kościół ten służył katolikom, a później gdy zmieniła się struktura wyznaniowa ludności protestanci zamienili się z katolikami na świątynie. Kościół przy ul. Łąkowej jest kościołem filialnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kętrzynie.