Koordynator do spraw dostępności:

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) w Urzędzie Gminy w Srokowie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności:

 

Pani Małgorzata Chociełowska  tel 89 754 45 25

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Srokowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  internetowej Urzędu Gminy Srokowo https://srokowo.warmia.mazury.pl/