tablica unia srokowo 1

Cel główny: Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Srokowo.

Cele szczegółowe:

  1. Informatyzacja procesów wewnętrznych w Urzędzie Gminy Srokowo poprzez rozbudowę, modernizację i wdrożenie nowych systemów informatycznych z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury;
  2. Zwiększenie dostępności informacji przestrzennej;
  3. Zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Srokowo poprzez:
  4. umożliwienie korzystania z tych usług drogą elektroniczną,
  5. udostępnienie rozwiązań front-office uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych.