czyste powietrzeInformujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w Urzędzie Gminy Srokowo (pokój nr 10) uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenia wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 10:00. Spotkania w innych godzinach będą możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym 89 754-45-24. Wszystkich zainteresowanych Beneficjentów serdecznie zapraszamy do skorzystania z dofinansowania.

Broszura informacyjna - do pobrania

Ulotka - ścieżka bankowa - do pobrania

Więcej informacji na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/