cloud monitoring

Internetowe narzędzia monitoringu - monitorowanie zagrożeń on-line

Poprzez monitorowanie zagrożeń rozumie się zbieranie i przetwarzanie informacji o określonych zdarzeniach lub zjawiskach oraz wstępne analizowanie uzyskanych informacji w celu ich dalszego wykorzystania.
Monitorowanie zagrożeń, występujących zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu mieszkańców, bezpieczeństwa ich mienia, ochrony środowiska realizują wszystkie inspekcje, służby, straże, instytucje, zgodnie z ich ustawowymi kompetencjami i statutowymi zadaniami.

 

RAPORT O ZAGROŻENIACH

ZDARZENIA

 

MAPA ZAGROŻEŃ

 

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE ENERGII

 

ZAGROŻENIA METEOROLOGICZNE

Ostrzeżenia pogodowe:

Prognozowanie zjawisk burzowych:

       

ZAGROŻENIA LASÓW

 

ZAGROŻENIA W RUCHU DROGOWYM

 

ZAGROŻENIA PROMIENIOTWÓRCZE

 

MONITORING RUCHU LOTNICZEGO

 

AUTOMATYCZNE POMIARY ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

 

SYSTEM MONITORINGU SUSZY ROLNICZEJ

 

OCHRONA ROŚLIN I NASIENNICTWA

 

OSTRZEŻENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

REJESTRY URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW