zgkim

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ul. Węgorzewska

11-420 Srokowo

 tel. (89) 753 40 49

Kierownik: Stanisław Kachniarz