komunikatDzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. i którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki z dnia 21 marca 2022 r . w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 645) nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

portal prawnySzanowni Państwo, w obliczu trwającego kryzysu spowodowanego działaniami zbrojnymi Rosji w Ukrainie, Stowarzyszenie Informacji Prawnej prowadzi dedykowany Portal prawny dla osób uciekających z Ukrainy http://www.ukraina.interwencjaprawna.pl - dostępny w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Portal służy osobom pomagającym uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy - jest bazą wiedzy z najnowszymi informacjami o prawie oraz z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez uchodźców i NGO pytania. Nad portalem czuwają eksperci i ekspertki specjalizujący się w prawie migracyjnym.

ulotkaUlotki informacyjne o tematyce HIV/AIDS oraz gruźlicy (w jęz. polskim i ukraińskim) opracowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS, w ramach prac Zespołu ds. wsparcia epidemiologicznego dla pomocy humanitarnej.

pomoc uaJesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy

Gdzie uzyskasz pomoc?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek) obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

komunikatUlotka informacyjna dla rodziców dzieci z Ukrainy – ulotka dotyczy pomocy dziecku w kryzysie emocjonalnym - do pobrania