zimowe utrzymanie drogInformacja Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie dotycząca zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2022/2023.

Informację o aktualnej sytuacji na drogach zarządzanym przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie podczas sezonu zimowego (od 01.11.2022 r. do 30.04.2022 r.) będzie można uzyskać w następujący sposób:

konsultacjeOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Srokowo z dnia 26 sierpnia 2022 r.
Zawiadamiam mieszkańców Gminy Srokowo o przeprowadzanych konsultacjach społecznych w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Srokowo.
Cel konsultacji: wniesienie uwag  i poznanie opinii mieszkańców w sprawie wydłużenia kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich na 5 lat oraz wprowadzenia zmian do dotychczasowych statutów.
Forma konsultacji: bezpośrednie spotkania z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Termin ich przeprowadzenia: od 03 do 26 września 2022 r.

Polish police logoKomenda Powiatowa Policji w Kętrzynie informuje, że w związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.06.2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowuch i kierowników dzielnicowych /Dz. Urz. KGP. 2016.26/, został opracowany plan działań priorytetowych dla Gminy Srokowo na okres od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r. obejmujący następujące zagrożenia:

szacowanie Szanowni Państwo,
W związku z wzrastającą suszą rolniczą, potwierdzoną wynikami monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informujemy, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę (nie dotyczy szkód w środkach trwałych spowodowanych suszą) producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.

covid19Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem (COVID-19) mając na względzie bezpieczeństwo i dynamikę sytuacji epidemiologicznej, proszę o zachowanie ostrożności podczas kontaktu z innymi osobami. Przypominam jednocześnie o podstawowych zasadach higieny, jakich należy przestrzegać, aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

Programy

Stopka strony

Serwis Projektu Wrota Warmii i Mazur | Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2022