organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych.

baner spisTrwa Narodowy Spis Powszechny. Podstawową metodą samopisu jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie spis.gov.pl. Dla osób nie posiadających dostępu do komputera lub Internetu przygotowano w Urzędzie Gminy Srokowo punkt spisowy.

Ponadto, z inicjatywy Wójta Gminy Srokowo w poszczególnych świetlicach wiejskich będzie możliwość spisania się w mobilnym punkcie spisowym według poniższego harmonogramu:

 

kwalifikacja wojskowaObwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 r. - do pobrania

ogloszenie bioasekuracjaMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym  utrzymywane są świnie  – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia w ramach realizowanego projektu pn.: „Centrum Usług społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.:
1. Profilaktyka zdrowotna dla rodziców z dziećmi.
2. Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego.
3. Promocja zdrowia poprzez zajęcia sportowe dla mieszkańców.
4. Warsztaty zdrowego odżywiania i dietetyki dla mieszkańców.
5. Edukacja profilaktyka próchnicy.
6. Działanie edukacyjno-profilaktyczne - badania przesiewowe dorosłych - choroby krążenia i cukrzycy.

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego projektu pn.: „Centrum Usług społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa:
1. Warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób starszych.
2. Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla osób starszych i rodzin.
3. Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla osób niepełnosprawnych i rodzin.
4. Warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób niepełnosprawnych.

Programy

Stopka strony

Serwis Projektu Wrota Warmii i Mazur | Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2021