zimowe utrzymanie drogInformacja Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie dotycząca zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2022/2023.

Informację o aktualnej sytuacji na drogach zarządzanym przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie podczas sezonu zimowego (od 01.11.2022 r. do 30.04.2022 r.) będzie można uzyskać w następujący sposób:

UWAGA 800x400Uwaga mieszkańcy Gminy

W związku z rozpoczęciem prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Srokowo na 2023 rok zapraszamy do czynnego udziału radnych oraz jednostki pomocnicze Gminy w tworzeniu projektu budżetu. Organizacje społeczne, polityczne oraz mieszkańcy gminy mogą składać wnioski do projektu budżetu za pośrednictwem radnych ale również bezpośrednio do Urzędu Gminy Srokowo na załączonym wniosku.

konsultacjeOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Srokowo z dnia 26 sierpnia 2022 r.
Zawiadamiam mieszkańców Gminy Srokowo o przeprowadzanych konsultacjach społecznych w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Srokowo.
Cel konsultacji: wniesienie uwag  i poznanie opinii mieszkańców w sprawie wydłużenia kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich na 5 lat oraz wprowadzenia zmian do dotychczasowych statutów.
Forma konsultacji: bezpośrednie spotkania z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Termin ich przeprowadzenia: od 03 do 26 września 2022 r.

Polish police logoKomenda Powiatowa Policji w Kętrzynie informuje, że w związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.06.2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowuch i kierowników dzielnicowych /Dz. Urz. KGP. 2016.26/, został opracowany plan działań priorytetowych dla Gminy Srokowo na okres od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r. obejmujący następujące zagrożenia:

szacowanie Szanowni Państwo,
W związku z wzrastającą suszą rolniczą, potwierdzoną wynikami monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informujemy, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę (nie dotyczy szkód w środkach trwałych spowodowanych suszą) producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.

Programy

Stopka strony

Serwis Projektu Wrota Warmii i Mazur | Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2022