logotypy

Ogłoszenie o naborze na „Szkolenia przygotowujące z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Srokowo oraz Gminy Węgorzewo”

zaglowkaStowarzyszenie Sukces Każdego Dziecka w Srokowie ogłasza nabór na udział w projekcie pn. „Organizacja szkółki żeglarskiej dla dzieci i młodzieży - Wakacje z żaglami” realizowanego  ze środków Gminy Srokowo w 2022 r tj. w bezpłatnym tygodniowym kursie żeglarskim.

komunikatSrokowo, dnia 31 maja 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

komunikatW związku z zainteresowaniem mediów regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych pilotażem BDP przedstawiamy najważniejsze fakty z nim związane.

Pilotaż BDP jest jednym z przedsięwzięć realizujących Strategię dla Pogranicza, która została przyjęta w 2021 roku przez Stowarzyszanie Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza (SWMSP).

Stypendia Pomostowe 2022 www600pKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie informuję o rozpoczęciu XXI edycji Programu Stypendia Pomostowe 2022/2023 Segment IA.

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu. 

komunikatCentrum Usług Społecznych w Srokowie – w związku z realizacją w 2022 roku „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym na lata 2022-2024” informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie następujących przedsięwzięć w ramach celu szczegółowego 2: