1W dniu 21 lipca 2021r w Szkole Podstawowej w Drogoszach odbyły się powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, które zorganizował Zespół Doradców w Kętrzynie.
Celem Olimpiady jest popularyzowanie, w formie współzawodnictwa, szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zasad ochrony środowiska oraz bhp w rolnictwie, a także rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych mieszkańców obszarów wiejskich w wieku 18-35 lat.

IMG 1021W sobotę 24 lipca  br. w Srokowie odbył się Festyn "Promocja zdrowia". Głównym celem tego festynu  była akcja #SZCZEPIMYSIE w Srokowie oraz promocja zdrowia i zdrowej żywności. W tym celu Wójt przywiózł z Olsztyna dodatkowo 100 szt. jednodawkowych  szczepionek Johnson & Johnson. Podczas festynu szczepienia wykonywane były w Ośrodku Zdrowia w Srokowie. Szczepionki w całości zostały wykorzystane.

biuletyn gminnyZachęcamy do zapoznania się z Biuletynem Gminnym Nr 4/2021 - lipiec 2021 r. - do pobrania

biuletyn gminnyZachęcamy do zapoznania się z Biuletynem Gminnym Nr 3/2021 - czerwiec 2021 r. - do pobrania

aphotoW środę 19 maja br. w Górowie Iławeckim odbyły się warsztaty  w związku z opracowywaną ponadlokalną Strategią Rozwoju Pogranicza w ramach  pilotażowego projektu "Centrum Wsparcia Doradczego" w którym  uczestniczą Gminy: Barciany, Bartoszyce, Braniewo, Budry Dubeninki, Górowo Iławeckie, Lelkowo, Sępopol, Srokowo - tworzące Stowarzyszenie Warmińsko - Mazurskich Gmin Pogranicza. Warsztaty pokazały jak w sposób aktywny i konstruktywny można określić cele nadrzędne i cele strategiczne dla całego obszaru.
Nasze gminy to jednostki o najniższych dochodach w przeliczeniu na mieszkańca, najmniejszym zaludnieniu, charakteryzujące się słabą infrastrukturą  drogowo-komunikacyjną, z niewykorzystanym potencjałem walorów przyrodniczych i kulturalnych. Są to jednostki z największym udziałem miejscowości popegeerowskich i z najwyższą stopą bezrobocia, zatem łatwo jest identyfikować problemy, ale znacznie trudniej znaleźć sposób na ich rozwiązanie.

biuletyn gminnyZachęcamy do zapoznania się z Biuletynem Gminnym Nr 2/2021 - maj 2021 r. - do pobrania