arimr logoOd 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

czyste powietrzeInformujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w Urzędzie Gminy Srokowo (pokój nr 10) uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenia wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 10:00. Spotkania w innych godzinach będą możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym 89 754-45-24. Wszystkich zainteresowanych Beneficjentów serdecznie zapraszamy do skorzystania z dofinansowania.

Broszura informacyjna - do pobrania

Ulotka - ścieżka bankowa - do pobrania

Więcej informacji na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

usunazbestWójt Gminy Srokowo informuje o przystąpieniu Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku do realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.

efektywnosc energetyczna budynkowInformacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod linkiem

azbest 2048x871Wójt Gminy Srokowo przypomina o możliwości składania wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wnioski przyjmowane są w biurze Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku w trybie ciągłym wg kolejności zgłoszeń.

mycieHarmonogramy mycia pojemników w sezonie letnim dostępne są na stronie internetowej: https://mzmgo.mazury.pl/gospodarka-odpadami/harmonogramy