usunazbestWójt Gminy Srokowo informuje o przystąpieniu Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku do realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.

efektywnosc energetyczna budynkowInformacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod linkiem

azbest 2048x871Wójt Gminy Srokowo przypomina o możliwości składania wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wnioski przyjmowane są w biurze Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku w trybie ciągłym wg kolejności zgłoszeń.

mycieHarmonogramy mycia pojemników w sezonie letnim dostępne są na stronie internetowej: https://mzmgo.mazury.pl/gospodarka-odpadami/harmonogramy

wizualizacjaDnia 9 kwietnia (sobota) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie uruchamia tymczasowy mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Giżycku, do którego mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddać odpady komunalne.  PSZOK znajduje się przy ulicy Wileńskiej w Giżycku i będzie czynny w dniach:
-poniedziałek i środa w godzinach do 9:00 do 17:00
- sobota w godzinach od 8.00-16.00.