Miniaturka CEEBOd 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku/lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródła ciepła i spalania paliw.

Na zgłoszenie istniejącego źródła ciepła właściciele będą mieli 12 miesięcy. W przypadku nowych źródeł ciepła należy dokonać zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia urządzenia bądź instalacji.

Deklarację będzie można złożyć przez stronę internetową Zintegrowanego Systemu Ograniczenia Niskiej Emisji pod adresem: www.zone.gunb.gov.pl lub w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Srokowie. Wzory deklaracji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow ,w Siedzibie Urzędu Gminy lub w załączniku poniżej.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Srokowo, pokój nr 10, tel. (89) 754-45-24 (Karol Skopek) lub pokój nr 3, tel.  (89) 754-45-30 (Paweł Oracz).

/-/ Wójt Gminy Srokowo

Marek Olszewski

 

DO POBRANIA:

Deklaracja - budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja - budynki i lokale niemieszkalne