komunikatZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie informuje, że regulator zewnętrzny – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku wydał w dniu 12.07.2021 r. decyzję znak BI.RZT.70.189.2021 zatwierdzającą nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat /3 okresy taryfowe/.

DECYZJA - do pobrania

TARYFY - do pobrania