Koordynator do spraw dostępności:

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) w Urzędzie Gminy w Srokowie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności:

 

Pani Małgorzata Chociełowska  tel 89 754 45 25

Do zadań Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności należy przede wszystkim:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności Urzędu Gminy Srokowo w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.