DSC 612829 marca 2017 r. odbyły się w Srokowie eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Nagrodą główną w konkursie szczebla centralnego jest indeks na Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

W eliminacjach gminnych udział wzięli uczniowie SP w Srokowie z Filią w Solance (14 osób) oraz Gimnazjum  w Srokowie (5 osób).

 

Do następnego etapu, czyli eliminacji powiatowych, które odbędą się 11 kwietnia 2017r. zakwalifikowało się czworo uczniów, tj. Marika Sztychmiler i Hanna Wereda ze Szkoły Podstawowej  w Srokowie oraz Adrian Dudek i Wiktoria Dzirba z Gimnazjum w Srokowie.

Zawody przygotowali i przeprowadzili pan Paweł Wiśniewski – Komendant Gminny OSP w Srokowie oraz pan Bogdan Wieczorek – Inspektor ds. BHP i p.poż. w Urzędzie Gminy Srokowo.