kredkiW ramach kampanii społecznej na temat przemocy wobec osób starszych „ Cierpienie w zaciszu”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Srokowo,  zorganizowali konkurs plastyczny  „Pomagam starszym” skierowany do dzieci Szkoły Podstawowej w Srokowie i Solance.

Konkurs trwał do 10 grudnia 2018r. Wpłynęło 69 prac wykonanych przez 66 osób. Prace oceniono w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria kl.I-III,
II kategoria kl IV- VI,
III kategoria od kl VII.

Jury wyłoniło 12 zwycięskich prac, które zostały wykorzystane do wykonania kalendarza ściennego.

W kalendarzu znalazły się prace wykonane przez:
Darię Kozłowska kl.Ia,
Lenę Wyskiel kl.I,
Amelię Przytuła kl. I,
Michała Kuriatę kl. III,
Mateusza Olszewskiego kl. Vb,
Malwinę Niską kl. VI,
Aleksandrę Ciołek kl. IV,
Przemysława Supińskiego kl. IV,
Zofię Kuzioła kl. IV,
Szymona Duda kl.V,
Nikodema Markowskiego kl. IV,
Zuzannę Gehfeld kl.VII.

Wyróżniono także prace wykonane przez:
Oliwię Koper kl. Ia,
Karolinę Bireta kl. VI,
Łukasza Łata, kl. VII.

Zwycięzcom, osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy!!
Wręczenie nagród odbędzie się podczas apelu szkolnego dnia 21 grudnia 2018r.