minfas16Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Srokowo włączyły się do Kampanii STOP FAS. Dnia 9 września przypada Światowy Dzień FAS.

Kampania rozpoczęła się w województwie pomorskim w 2014 roku z inicjatywy lek. med. Grażyny Rymaszewskiej z Fundacji „Trzeźwość” woj. pomorskie.

FAS- Fetal Alcohol Syndrome- Alkoholowy Zespół Płodowy. Fas dotyka dzieci, których matki będąc w ciąży piły alkohol.

Cele kampanii

* Zmniejszenie liczby dzieci narażonych na kontakt z alkoholem w życiu płodowym, a co za tym idzie zmniejszenie liczby dzieci dotkniętych FAS i innymi poalkoholowymi zaburzeniami.
* Organizowanie pomocy tym dzieciom oraz ich rodzicom i opiekunom.

Cele są realizowane m. in. poprzez szeroką edukację społeczną na temat wpływu alkoholu na rozwój płodu.

W Gminie Srokowo obchody Światowego Dnia Fas rozpoczynamy 9 września poprzez rozpropagowanie plakatów informacyjnych , umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy i GOPS. Pracownicy GOPS, Urzędu Gminy Srokowo, Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, uczniowie i pedagodzy szkół, którzy włączyli się do kampanii w tym dniu będą pracować w żółtych koszulkach „Woda-Tak Alkohol-Nie”. Natomiast dnia 18 września podczas Gminnych Dożynek zostaną przeprowadzone szersze działania:

-uruchomiony będzie punkt informacyjny- będzie można uzyskać informacje, porozmawiać na temat FAS
-będą rozdawane materiały edukacyjne - zakładki do książek, broszury - dla kobiet - „Jak zadbać o zdrowie swoje i dziecka?” i dla mężczyzn - „Broszura dla taty”.
-pracownicy GOPS i wolontariusze ubiorą żółte koszulki z napisem „Woda-Tak Alkohol-Nie”.

Chcemy w ten sposób uświadamiać kobiety w ciąży i nasze społeczeństwo o zagrożeniu jakie niesie za sobą picie alkoholu w ciąży.

Do Kampanii dołączają się: Parafia pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Srokowie w szczególności Proboszcz Ks.Kazimierz Sawostianik, Srokowskie Stowarzyszenie ”Sukces Każdego Dziecka”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie, Położne środowiskowo-rodzinne EMES-MED w Kętrzynie, Pielęgniarki Rodzinne Książek spółka partnerska w Kętrzynie, Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie, Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie, Gimnazjum nr 1 w Srokowie.

Więcej informacji o kampanii - na stronie www.stop-fas.pl oraz w naszej zakładce FAS

Pamiętajmy, że w 100 % można uchronić dzieci przed FAS. Wystarczy nie pić alkoholu w ciąży. Przekazujmy tę informację kobietom, nie częstujmy ich alkoholem. Reagujmy, kiedy widzimy, że kobieta w ciąży pije alkohol.

Zapraszamy do włączenia się w kampanię.

W ramach Kampanii za zgodą lek.med. Grażyny Rymaszewskiej są wykorzystywane materiały edukacyjne, informacje, oraz udostępnione opracowania i artykuły.

Grażyna Jolanta Niedźwiedzka-Bień
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Srokowie