grafikaSzanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało rozwiązanie, które ułatwia budowę domów. Program #DomBezFormalności wszedł w życie z początkiem stycznia 2022 r. Wprowadza znaczące ułatwienia w budowie domów do 70 m kw. powierzchni zabudowy. Dzięki programowi każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudować na niej ‒ w uproszczonej procedurze ‒ dom do 70 m kw. powierzchni zabudowy w celach mieszkaniowych lub rekreacyjnych. W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy wydawane są w 21 dni, a budowę można rozpocząć bezpośrednio po zgłoszeniu.

Z programu może skorzystać każdy, pod warunkiem, że inwestycja zaspokaja jego własne potrzeby mieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne. Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny czy sytuacja rodzinna.

Budując #DomBezFormalności, można zaoszczędzić czas i pieniądze, a także zyskać samodzielność w decydowaniu. To inwestor decyduje, czy samodzielnie będzie pełnił rolę kierownika budowy, czy też zdecyduje się na powierzenie tej roli osobie z odpowiednimi uprawnieniami.

Decyzja mieszkańców gmin o skorzystaniu z programu #DomBezFormalności przełoży się na chęć zamieszkania na danym terenie, co w dalszej perspektywie oznacza szansę na rozwój gmin, miast, czy przedmieść.

Informacje dla mieszkańców

To właśnie do urzędów gmin i miast mieszkańcy zwracają się z pytaniami o plany zagospodarowania przestrzennego lub wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dlatego zachęcam, aby informowali Państwo o programie #DomBezFormalności i korzyściach, jakie daje wybór tego rozwiązania.

Aby usprawnić tę współpracę, przygotowaliśmy stronę internetową www.dombezformalnosci.gov.pl, na której wyjaśniamy, na czym polega program, jak z niego skorzystać krok po kroku, odpowiedzi na często zadawane pytania, a także inne materiały edukacyjne.

Materiały do pobrania

Na stronie programu opublikowaliśmy też plakat i ulotkę. Załączamy obydwa projekty do niniejszego pisma. Ulotka zawiera najważniejsze informacje o programie i w prosty sposób przedstawia jak krok po kroku skorzystać z uproszczonej procedury budowy domu do 70 m kw. powierzchni zabudowy. Plakat promuje program #DomBezFormalności i zachęca do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej.

Zachęcam Państwa do druku i rozpowszechnienia tych materiałów wśród mieszkańców, a także do wywieszenia plakatów w siedzibach urzędów.

Własny dom i miejsce do życia

Mam nadzieję, że materiały pomogą w dotarciu z informacją o programie do mieszkańców gmin i miast, a także wskażą im korzyści z korzystania z tej uproszczonej procedury. Nowe rozwiązanie to kolejny duży krok, który przyczyni się do poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Jestem przekonany, że program #DomBezFormalności wpłynie na rozwój polskich gmin i miast. Ale przede wszystkim ‒ że pozwoli ich mieszkańcom realizować marzenia o budowie własnego domu.

 

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

 

Załączniki

1. Plakat informacyjny - do pobrania

2. Ulotka informacyjna - do pobrania