PA20705720 października 2016 r. w Prawdińsku (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej) został podpisany list intencyjny o nawiązaniu współpracy pomiędzy Gminą Srokowo i Samorządem „Prawdiński Okręg Miejski”. Dokument został podpisany przez Wójta Gminy Srokowo, pana Franciszka Andruszkiewicza i Mera Prawdińska Władimira Bakalina W spotkaniu uczestniczyli również pan Marek Olszewski - Zastępca Wójta Gminy Srokowo i pan Aleksander Kamiński – Przewodniczący Rady Gminy Srokowo.

Na podstawie porozumienia międzyrządowego „O współpracy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej i północno-wschodnich województw Polski” z 22 maja 1992 roku, a także biorąc pod uwagę chęć stron do rozszerzenia wzajemnego porozumienia i stosunków dobrosąsiedzkich, Samorządy wyraziły zainteresowania współpracą w celu wykonania następujących zadań:

  1. Rozwój i wzmocnienie dobrosąsiedzkich stosunków między mieszkańcami Gminy Srokowo i Samorządu „Prawdiński Okręg Miejski”.

  2. Rozwój współpracy w dziedzinie edukacji, sportu, projektów edukacyjnych, wymiany sportowców, uczniów, studentów i nauczycieli, pomoc w przeprowadzaniu wizyt studyjnych, staży w celu dzielenia się doświadczeniami.

  3. Rozwój współpracy kulturalnej polegającej na wymianie artystów, udział w przedsięwzięciach kulturalnych i rekreacyjnych.

  4. Promowanie rozwoju turystyki poprzez organizację konferencji, spotkań, projektów promocyjnych.

  5. Rozwój współpracy gospodarczej, inicjowanie kontaktów bezpośrednich pomiędzy firmami (organizacja seminariów, wystaw i misji gospodarczych).

  6. Realizacja wspólnych projektów inwestycyjnych i projektów mających na celu rozwój kontaktów humanitarnych.

  7. Prowadzenie wspólnych działań w zakresie promocji i rozwoju.

W celu określenia działań niezbędnych do osiągnięcia założonych celów, Samorządy planują podpisać umowę o współpracy.