DSC 0904

29 października 2021 roku podczas sesji Rady Gminy odbyła się podniosła uroczystość wręczenia Złotych Medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” nadanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Został on przyznany Państwu Zofii i Kazimierzowi Potyra, którzy wychowali swoje dzieci na wzorowych żołnierzy. Odznaczenia uroczyście przekazał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim - ppłk Mariusz Witkowski.

Ponadto podczas tej podniosłej uroczystości Wójt Gminy Srokowo - Marek Olszewski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy - Piotrem Dziadoniem złożyli gratulacje wyróżnionym rodzicom, wręczyli kwiaty oraz podziękowali za trud i wysiłek włożony w wychowanie dzieci.

Złote medale „Za zasługi dla obronności kraju” są nadawane na podstawie rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 1991 roku przez Ministra Obrony Narodowej w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

U Państwa Potyra taką służbę pełni aż 6 dzieci.

Serdecznie gratulujemy !