Spotkanie M.Rymsza w Srokowie 2 1024x683Dnia 27 czerwca 2022 r. w Centrum Usług Społecznych w Srokowie gościliśmy prof. Marka Rymszę - Doradcę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i  jednocześnie Przewodniczącego Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju, który przyjechał do Srokowa na zaproszenie Wójta  Marka Olszewskiego.

Spotkanie miało na celu omówienie i przybliżenie realizowanych działań na rzecz integracji i rozwoju usług społecznych w naszej gminie. Prof. Marek Rymsza przedstawił uczestnikom spotkania koncepcję kroczącej zmiany systemowej, której pierwszym etapem było uchwalenie ustawy o CUS. Mówił także o zadaniach CUS, podkreślił rolę CUS jako koordynatora lokalnych usług społecznych, a także wskazał na istotne znaczenie współpracy CUS z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej, jako dostarczycielami usług dla mieszkańców.

 „… Inicjatywa powstania CUS-ów była inicjatywą Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, ale co ważne, za tą inicjatywą głosowali wszyscy parlamentarzyści, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. CUS-y to dobro wspólne, ale są one przede wszystkim dla mieszkańców. Mam nadzieję, że jest to coraz mocniej dostrzegane na mapie Polski. CUS-y są odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne, potrzebujemy coraz większego dostępu do usług społecznych. Coraz częściej dobrobyt obywateli w państwach jest mierzony dostępnością do usług społecznych. One przesądzają czy jest dobrostan, czy go brakuje. Mówimy tutaj o usługach, które są dostępne dla wszystkich w ramach systemu publicznego, są dostępne na poziomie lokalnym, samorządowym….”.

Ponadto prof. Marek Rymsza opowiedział o planowanych w ośrodku prezydenckim pracach nad monitoringiem powstawania CUS w ramach Rady do spraw Społecznych, której pracami kieruje. Zebrane doświadczenia  i odbyte wizyty w gminach, w których prowadzone są projekty pilotażowe posłużą przygotowaniu projektu nowelizacji ustawy o CUS. Uczestnicy spotkania mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania CUS i oferowanych usług społecznych  przez centrum - jako realizatorzy i odbiorcy tych usług.

W spotkaniu uczestniczyli:

Wójt Gminy Srokowo Marek Olszewski, Przewodniczący Rady Gminy Srokowo Piotr Dziadoń, Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski, Dyrektor PUP w Kętrzynie Grzegorz Prokop, Radni Gminy Srokowo, Sołtysi, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, Dyrektor GOK w Srokowie, Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Srokowie, Dyrektor Jolanta Bień i Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Srokowie, lokalne media ( Gazeta w Kętrzynie), przedstawiciele sąsiednich samorządów i pracownicy jednostek  oraz zainteresowani tematem usług społecznych - mieszkańcy gminy Srokowo.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.