Dyplom uznania Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dla Pana Franciszka Andruszkiewicza Wójta Gminy Srokowo za długoletnią wzorową pracę na stanowisku wójta, troskę o sprawy lokalnej społeczności, działania podejmowane na rzecz wszechstronnego rozwoju gmina oraz zasługi i osiągnięcia w umacnianiu samorządności.

 

1