blog rodzina goto„Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”

/św. Augustyn/

 

 

W związku ze zbliżającymi obchodami XXII Warmińsko- Mazurskimi Dniami Rodziny, a także  odpowiadając na potrzeby i ze względu na obecną sytuacją epidemiczną w naszym kraju oraz odwołaniem wszelkich wydarzeń stacjonarnych w ramach  Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny stworzyliśmy z szerokim wykorzystaniem narzędzi internetowych blog poświęcony rodzinie z hasłem przewodnim: „Młodość – Miłość – Małżeństwo - Rodzina”. Blog na którym będziemy promować wartości rodzinne wśród naszej lokalnej społeczności. Uważamy, że  w tym miejscu ważne jest rozmawianie o pozytywnych wartościach rodzinnych, które mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Mając na uwadze, że zanim dojdzie do założenia rodziny, to po drodze swojego życia przechodzimy różne etapy rozwoju. Dlatego nasz blog rozpoczniemy od tego co dzieje się na początku i ma duży wpływ na to co będzie dalej…..

WFOSĚ iGW tablica119 października 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie odbyła się konferencja „Chronimy pszczoły – ratujemy świat”, zorganizowana w ramach projektu pod tym samym tytułem, na który Gmina Srokowo otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna”.

Celem konferencji oraz całego projektu było uświadomienie społeczeństwu, jak ważną rolę odgrywają pszczoły w ekosystemie oraz zaprezentowanie innowacyjnych form ich ochrony. Wykłady na te tematy przeprowadził jeden z najlepszych ekspertów - dr hab. Zbigniew Lipiński.

Infografika paszport A2

DSC 597729 marca 2019 r. prawie 1,5 tys. sołtysów z regionu świętowało Samorządowy Dzień Sołtysa w Ostródzie.

Na uroczystościach nie mogło zabraknąć również sołtysów z gminy Srokowo z panem wójtem - Markiem Olszewskim na czele.

Blisko 100 sołtysów zostało wyróżnionych za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności, a wśród nich sołtys Srokowa – pani Regina Wieczorek, której serdecznie gratulujemy.

ueW dniu 28 marca 2018 r. przedstawiciele Gminy Srokowo podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Klub integracji społecznej droga do wysokiej jakości usług w Gminie Srokowo” Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, działanie9.2 -Infrastruktura socjalna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego  na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -projekty konkursowe.