3888Termin naboru ogłoszony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska to 1 sierpnia 2019 r.

NFOŚiGW pomaga rolnikom, wspierając poprawę jakości gleb

Wapnowanie gleb

Resorty środowiska i rolnictwa wspólnie dla rozwoju polskiej wsi

 

WIECEJ INFORMACJI ORAZ DOKUMENTÓW DO POBRANIA - LINK