kiedyHarmonogram odbioru odpadów w 2022

Nieruchomości zamieszkałe - zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna

Zabudowa jednorodzinna:

papier, szkło, tworzywa sztuczne

bio, resztkowe

Zabudowa wielorodzinna:

papier, szkło, tworzywa sztuczne

bio, resztkowe

Nieruchomości niezamieszkałe

Odbiory 1-2 razy w miesiącu:

papier, szkło, tworzywa sztuczne

bio, resztkowe

papier, szkło, tworzywa sztuczne (dwa odbiory)

Odbiory 4 razy w miesiącu:

bio, resztkowe

papier, szkło, tworzywa sztuczne

Zabudowa jednorodzinna 

popiół - (Banie Mazurski, Budry, Pozezdrze, Srokowo, Węgorzewo)

elektroodpady i wielkogababaryty - (Banie Mazurski, Budry, Pozezdrze, Srokowo, Węgorzewo)

Zabudowa wielorodzinna

elektroodpady i wielkogababaryty - (Banie Mazurski, Budry, Pozezdrze, Srokowo, Węgorzewo)

Harmonogram odbioru przeterminowanych leków 

przeterminowane leki - (Banie Mazurski, Budry, Pozezdrze, Srokowo, Węgorzewo)