20220331 121341Od dnia 9 kwietnia 2022 r. (sobota) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie otwiera tymczasowy mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Giżycku.

PSZOK znajduje się przy ulicy Wileńskiej i będzie czynny:
- w poniedziałek i środę w godzinach od 9:00 do 17:00;
- w sobotę w godzinach od 8.00 do 16.00.
W pozostałe dni odpady można dostarczyć do PSZOK w Spytkowie, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-13:00.
Więcej informacji na: www.zuokspytkowo.pl i www.mzmgo.mazury.pl