mycieHarmonogramy mycia pojemników w sezonie letnim dostępne są na stronie internetowej: https://mzmgo.mazury.pl/gospodarka-odpadami/harmonogramy