euslugi

logotypy

E-usługi w Urzędzie Gminy Srokowo
Od 2019 roku możemy załatwiać szereg spraw nie wychodząc z domu

Chcąc dostosować działalność urzędu do najwyższych standardów usług, Gmina Srokowo wprowadza możliwość kontaktu oraz załatwienia niektórych spraw za pośrednictwem Internetu.

E-usługi, które wprowadziliśmy, mają ułatwić kontakt Klienta bez wychodzenia z domu.

W ten sposób można między innymi płacić rachunki, składać dokumenty, a także śledzić aktualne zobowiązania wobec urzędu.

Wszystko za sprawą zrealizowania projektu „E-Gmina – uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w gminie Srokowo” dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020.

Wartość projektu to 898 810,20 zł, z czego 718 101,67 zł to dofinansowanie z EFRR.

W wyniku realizacji projektu uruchomiono:

  1. Portal Mieszkańca - eBOI, w którym udostępnionych zostało 16 nowych e-usług (Interaktywne formularze ePUAP) (adres systemu: https://euslugi.gminasrokowo.pl zakładka eBOI)

L.p.

Nazwa e-usługi:

1

Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych

2

Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych

3

Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych

4

Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych

5

Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych

6

Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych

7

Prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych

8

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

9

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

10

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

11

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

12

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

13

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

14

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

15

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych

16

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

  1. Portal Mieszkańca - ePłatności, za pomocą którego można śledzić bieżące zobowiązania z urzędem (m. in. podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych) oraz dokonywać płatności
    (adres systemu: https://euslugi.gminasrokowo.pl zakładka ePłatności)
  2. System Informacji Przestrzennej, który został zasilony zdigitalizowanymi mapami zawierającymi warstwy tematyczne (adres systemu: http://sip.gison.pl/srokowo)

 

Cel główny projektu: Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Srokowo.

Zachęcamy do korzystania!!!

Szczegółowe informacje nt. korzystania z usług pod nr telefonu: 89 754 45 40 (Mariusz Daćko).