fio logoJest nam miło Państwa poinformować, iż wniosek "Nasza przestrzeń" złożony przez Grupę Nieformalną "Razem dla Silca" (na czele z panem Markiem Stachurskim) do konkursu FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 uzyskał największą ilość punktów w województwie i został zakwalifikowany do dofinansowania.

21 czerwca w Dobrym Mieście odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu,na które stawili się członkowie Grupy Nieformalnej oraz członkowie zarządu Stowarzyszenia "Świadomie Aktywni", które użyczyło Grupie swojej osobowości prawnej.

W ramach projektu zagospodarowany zostanie teren nad jeziorem Silec - tj. zostanie on uporządkowany, ogrodzony, wyposażony w ławki, stoły, grilla. Zostaną również dokonane nasadzenia drzewek i krzewów oraz powstanie miejsce na ognisko.

Partnerami projektu są: Gmina Srokowo, Nadleśnictwo Srokowo, Stowarzyszenie "Nasza Solanka" oraz firma Handel Artykułami Przemysłowymi Leszek Siewruk.

Zapraszamy, w imieniu realizatorów,wszystkich chętnych do udziału w projekcie i pracy na rzecz "dobra wspólnego".

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela pan Marek Stachurski - Przewodniczący Grupy Nieformalnej, tel. 507 371 724

Program dotacyjny FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - WARMIA MAZURY LOKALNIE 2 jest zadaniem publicznym zleconym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.

Szczegółowe informacje na temat programu: http://www.warmiamazurylokalnie.pl/index.php/aktualnosci-fio