fio logo25 sierpnia 2017 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Nasza przestrzeń" realizowanego przez Grupę Nieformalną "Razem dla Silca”.

Aktywni mieszkańcy Silca przedstawili efekty swojej pracy oraz podziękowali za pomoc i zaangażowanie partnerom projektu, tj. Gminie Srokowo, Nadleśnictwu Srokowo, Stowarzyszeniu "Nasza Solanka", firmie Handel Artykułami Przemysłowymi Leszek Siewruk oraz Stowarzyszeniu "Świadomie Aktywni", które użyczyło Grupie swojej osobowości prawnej.

W ramach projektu zagospodarowany został teren nad jeziorem Silec - tj. został on uporządkowany, ogrodzony, wyposażony w ławki, stoły, grilla i miejsce na ognisko.

Projekt sfinansowany z programu dotacyjnego FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - WARMIA MAZURY LOKALNIE 2,
który jest zadaniem publicznym zleconym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.