dGmina Srokowo zrealizowała projekt pn. „DOPOSAŻENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY SROKOWO W URZĄDZENIA RATOWNICTWA, NIEZBĘDNE DO UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM BEZPOŚREDNIO NA MIEJSCU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA", który współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości 19 października nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu i urządzeń zakupionych w ramach projektu, w którym udział wzięli: Prezes OSP Srokowo - Edmund Kurowski, Naczelnik OSP Srokowo - Zbigniew Jaśniak, Prezes OSP Jegławki - Krzysztof Kowalski i Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ketrzynie - Szymon Sapieha.

OSP Srokowo doposażona została w automatyczny defibrylator zewnętrzny, pilarkę do drewna, detektor gazowy oraz parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, natomiast OSP w Jegławkach otrzymała: zestaw węży hydraulicznych, zbijak do szyb hartowanych, zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie, sprzęt do oznakowania terenu akcji, latarkę akumulatorową (2 szt.), parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków.

16171d

Fot. A.Fatyga/UG Srokowo