naklejka białaGmina Srokowo zakończyła realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Srokowie”, na które otrzymała dofinansowanie (w formie umorzenia pożyczki) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Zadanie związane było z dostawą i wymianą dmuchaw, wymianą instalacji elektrycznych oraz dystrybucji powietrza, a także z wykonaniem rozruchu wykonanych instalacji.

Koszt inwestycji to 353133,00 zł, z czego 155000,00 zł to dofinansowanie WFOŚiGW w Olsztynie.

Efektem ekologicznym uzyskanym w dniu 20.12.2017 r.  zadania jest możliwość oczyszczenia do 210 m3 ścieków na dobę.