logo wfosigwGmina Srokowo otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Chronimy pszczoły – ratujemy świat”.

Projekt dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna”.

Opis zadania:

Zadanie "Chronimy pszczoły- ratujemy świat" to wszechstronna akcja ekologiczna o zasięgu powiatowym, która ma na celu uświadomienie społeczeństwu, jak ważne w ekosystemie są pszczoły, jak ważna jest ich ochrona i jakie są sposoby ich ochrony.

W ramach zadania planowana jest realizacja następujących działań:

  • 2 1-DNIOWE WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ze szkoły podstawowej w Srokowie.
  • KONKURS PLASTYCZNY o zasięgu powiatowym , skierowany do uczniów szkół podstawowych (2 kategorie wiekowe), temat: rola pszczół w ekosystemie i sposoby ich ochrony.
  • KONFERENCJA O ZASIĘGU POWIATOWYM, podczas której zaprezentowane zostanie znaczenie pszczół w ekosystemie i omówione zostaną formy ich ochrony.

Spodziewane efekty ekologiczne realizacji projektu to:

  1. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Srokowo i powiatu kętrzyńskiego w zakresie znaczenia pszczół.
  2. Wzrost wiedzy mieszkańców gminy Srokowo i powiatu kętrzyńskiego z zakresu ochrony pszczół.

Koszt kwalifikowalny zadania: 5100,00 zł

Kwota dofinansowania: 4080,00 zł

logo wfosigw