DSC 4836Na terenie Szkoły Leśnej w Nadleśnictwie w Srokowie 8 września 2018 r.  odbył się Piknik Malucha- wydarzenie lokalne skierowane do najmłodszych przygotowane w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie projektu pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo".

Na wydarzenie zostali zaproszeni najmłodsi mieszkańcy gminy Srokowo razem z rodzicami.  Podczas spotkania odbyła się premiera występu kabaretu „Gang rowerowy”, kabaret tworzą uczestnicy Klubu Integracji Społecznej. Zorganizowane wydarzenie lokalne jest efektem pracy uczestników projektu z animatorem wykonywanych podczas zajęć warsztatowych. Wspólnie przygotowali i wykonali scenografię, opracowali scenariusz wydarzenia, wykonali projekt plakatu i zaproszeń, przygotowali i przeprowadzili konkursy oraz zabawy animacyjne i interaktywne skierowane do rodzin. Podczas przygotowań uczyli się oni planowania, stawiania celu, współdziałania, wyboru i podejmowania wspólnych decyzji, umiejętności podziału i realizacji zadań w grupie.

Uczestnicy projektu przygotowali także stoisko ze zdrową żywnością dla najmłodszych. Promowali lokalne warzywa i owoce oraz uczyli wykonywania różnego rodzaju posiłków i przekąsek  np.: owocowe szaszłyki i marchewkowe paluszki. Przygotowali ulotkę „Żywienie dzieci- zasady zdrowej diety dla dziecka”.

W programie zaplanowano mnóstwo atrakcji: występy dzieci z Domu Kultury w Srokowie, przedstawienie dla dzieci pt. „Smocze Legendy” wykonane przez aktorów z teatru Art-Re z Krakowa, pokazy samochodów służb mundurowych – Policji i OSP Srokowo

Policjanci przeprowadzili konkursy z wiedzy o ruchu drogowym. Wszystkie dzieci uczestniczące w zabawie zostały nagrodzone pamiątkowymi gadżetami.
Spotkanie było również okazją, aby porozmawiać z rodzicami o problemie narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży. Bez odpowiedniej wiedzy trudno jest zapobiegać i reagować na niepokojące sygnały dotyczących narkomanii. Dlatego dorosłym policjanci przygotowali tor przeszkód, który musieli pokonać w specjalnych okularach „narkogogle”, służące do odzwierciedlania pola widzenia osoby pod wpływem narkotyków.

Nie zabrakło również poczęstunku oraz konkursów z atrakcyjnymi nagrodami przygotowanych przez uczestników Klubu Integracji Społecznej przy pomocy Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie.

Uczestnicy projektu włączyli się poprzez ubranie koszulek z napisem „Woda-tak. Alkohol – nie. Kampania STOP FAS” w obchody Światowego Dnia FAS, który  jest swoistą kampanią, mającą na celu uświadomić nie tylko kobiety w ciąży, ale całe społeczeństwo, jakie zagrożenia niesie ze sobą spożywanie alkoholu w ciąży. rozdawali materiały edukacyjne. Święto obchodzone na świecie corocznie 9 września.

Do współpracy i organizacji włączyła się także : Gmina Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Srokowie, Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie, Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie oraz Nadleśnictwo w Srokowie.

Uczestnicy projektu dziękują wszystkim dzieciom i zaproszonym gościom za udział w w wydarzeniu lokalnym i wspólnym spędzeniu czasu.

Projekt  „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Gminy Srokowo,  realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie, z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.

 

Źródło: GOPS Srokowo